Hoppa till innehåll

Meditation

Varför Meditation?

Meditation är inom västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det finns olika former och tekniker av meditation. Vilken form som passar bäst handlar till största delen om vilka behov just du har, här och nu. Men även vad som tilltalar dig bäst och som får dig att må bra. När vi mediterar aktiverar vi må bra-hormonet serotonin, vilket gör oss mer tillfreds och lär oss att hålla fokus. Meditationen gör oss också mer motståndskraftiga mot stress. Regelbunden meditation kan hjälpa till att hålla ner stressresponsen, dvs den kemiska respons vi har när vi upplever stress.

Meditation och forskning

Meditation har sedan länge praktiserats i olika former inom österländsk medicin och började spridas i västvärlden på 1960-talet. Sedan dess har forskare undersökt vad meditation egentligen gör med våra sinnen, vår hjärna och kropp. Nu visar ny forskning att regelbunden meditativ träning kan förstärka din koncentrationsförmåga, sänka din stressnivå och förändra din hjärnas fysiska struktur.

Olika typer av meditation

Det finns ingen typ av meditation som är bättre än någon annan. Vilken teknik du använder beror på vad du vill uppnå för resultat.

  • Fokuserad uppmärksamhet: (Mindfulness + Introspektion)
  • Mindfulness: Medveten närvaro
  • Hjärtats förmågor: Kärleksfull vänlighet (Metta), Compassion, Empatisk glädje, Jämnmod
  • Självmedkänsla: Relationen till dig själv och din upplevelse, (variant av compassion)
  • Mantran: Oohm, Transcendental Meditation (TM),
  • Insiktsmeditation: Kroppsscanning
  • Andningsövningar