Hoppa till innehåll

Yoga

Många förknippar yoga med fysiska ställningar men yoga är så mycket mer. Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, mellan kropp och sinne. Yoga är inte bara fysiska ställningar, det ligger en hel vetenskap bakom som är över 5000 år gammal.

Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien och är minst 5000 år gammal. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. En vanlig missuppfattning är att yoga bara är fysiska ställningar men yoga är en hel vetenskap. Yoga syftar till att skapa balans mellan kropp och själ. Yoga är en teknik för fysiskt, mentalt och andligt växande. 

Varför har yoga blivit så populärt?
Vi utsätts för mycket information och stress i dagens samhälle vilket gör att många söker sig till yogan för att hitta ett inre lugn. Yogan är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne. I dag kommer människor till yoga av flera olika anledningar: för att lära sig hantera stress, på grund av ryggont, för att få mental och fysisk träning, men också som ett sökande efter något mer än den materiella verkligheten.
Yoga är i första hand en teknik för självkännedom och andlig utveckling, men i dagens samhälle har den även blivit en teknik för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa. 

Bli medveten om det omedvetna
Yoga är en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet. Att vara medveten innebär att ständigt vara närvarande i nuet, att vara medveten om det som händer och vara uppmärksam med alla sinnen.
Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig att lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet. Omedvetna beteenden och mönster kommer upp till ytan. Vi upptäcker spänningar och blockeringar i kroppen och sinnet. När man väl har blivit medveten om de kan man med hjälp av olika tekniker lösa allt från grunden.

Upptäck den du är
Syftet med all yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet, att du ska få en upplevelse av och upptäcka den du verkligen är, nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

(utdrag från www.alltomyoga.se)